Statistieken bekijken

Verslagen bekijken over de door uw account gebruikte schijfruimte en dataverkeer:

  1. Als u beschikt over meerdere abonnementen die aan uw account zijn gekoppeld, selecteer dan in het menu Abonnement bovenin het scherm het juiste abonnement.
  2. Ga naar Statistieken.

    De volgende informatie wordt in diagrammen weergegeven:

  3. Voer een van de volgende acties uit:

Bedenk dat, afhankelijk van het beleid van uw provider, uw abonnement automatisch kan worden opgeschort als u teveel schijfruimte gebruikt. Hier zijn een aantal aanwijzingen die u kunnen helpen bij het vrijmaken van schijfruimte:

De grafiek Schrijfruimtegebruik per dienst geeft aan hoeveel schijfruimte er wordt gebruikt door de bestanden van uw website, e-mails, reservekopieën, logbestanden en databases. Het ligt voor de hand om eerst te kijken naar de diensten die de meeste schijfruimte in beslag nemen. Als geen van bovenstaande stappen afdoende heeft geholpen, neem dan contact op met uw provider om de schijfruimte die voor uw abonnement beschikbaar is te vergroten.

Statistics

Verder in deze sectie:

Logbestanden

Traceren van mislukte aanvragen (Windows)