Toegang tot virtuele mappen instellen

Toegangsrechten tot een virtuele map in een website instellen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Om toegangsrechten tot de huidige virtuele map in te stellen voor klikt u in de groep Hulpprogramma's op Toegangsrechten tot map. Als u de rechten wilt instellen voor een submap binnen de huidige map, klik dan op het pictogram Rechten beheren Icon_permission in de juiste rij.
 4. Doe het volgende:
 5. Als u de rechten heel precies wilt kunnen bepalen, klik dan op de knop Geavanceerd en doe het volgende:
 6. Klik op OK.

De toegangsrechten tot bestanden en mappen in een virtuele map beperken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Ga naar de map die u wilt afschermen en klik op het tabblad Afscherming.
 4. Klik op Afschermen.
 5. Om gebruikers op te geven die toegang tot de map moeten krijgen klikt u op Gebruiker toevoegen en geeft u de naam en het wachtwoord op. Klik op OK.
 6. Als u de afschermde omgeving een titel wilt geven die wordt getoond aan gebruikers wanneer zij toegang tot de map proberen te krijgen, klik dan op Instellingen, geef de titel op en klik OK.

Het recht van toegang tot een map voor een gebruiker intrekken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Selecteer het selectievakje voor de naam van de gebruiker en klik op Verwijderen.

Het afschermen van een map opheffen en iedereen toestaan om zonder beperkingen de inhoud van de map te bekijken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Klik op Niet langer afschermen.
 4. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.