Domeinaliassen toevoegen

Bekijk de videolessen

Met domeinaliassen kunt u meerdere domeinnamen naar dezelfde website laten leiden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de brandingstrategie van uw product.

Een domeinalias instellen via Plesk:

  1. Ga naar Websites & domeinen en voer de wizard Domeinalias toevoegen.


    Add_domain_alias

  2. Geef het domein op waarvoor u een alias wilt aanmaken (het primaire domein) en de domeinnaam van het alias, bijvoorbeeld alias.tld. Geef vervolgens de volgende instellingen op: