Het spamfilter instellen

Bekijk de videolessen

Het spamfilter voor een postvak inschakelen:

 1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad Spamfilter.
 2. Selecteer het selectievakje Het detecteren van spam inschakelen voor dit e-mailadres.
 3. Geef aan wat er moet gebeuren met berichten die als spam worden herkend.
 4. Als het spamfilter veel spamberichten mist of juist veel berichten ten onrechte als spam aanmerkt, dan moet u de gevoeligheid van het filter instellen. Hiertoe klikt u op Geavanceerde bewerkingen tonen en u geeft de gewenste waarde op in het veld Gevoeligheid spamfilter.

  De standaardwaarde 7 werkt meestal prima, maar als er teveel ongewenste e-mail wordt doorgelaten dan kunt u de waarde met 1 verlagen en kijken of het aantal doorgelaten spam-berichten afneemt. Als dat niet het geval is kunt u de gevoeligheid verder verlagen. Als aan de andere kant het aantal legitieme berichten dat als spam wordt aangemerkt toeneemt, dan kunt u de gevoeligheid verhogen. In beide gevallen is het aan te raden dat u de gevoeligheid met niet met meer dan een stap tegelijk verhoogt of verlaagt en dat u een paar dagen wacht voordat u de gevoeligheid verder wijzigt. Het wijzigen van de gevoeligheid met meer dan één stap tegelijk kan leiden tot drastische wijzigingen in hoe het spamfilter functioneert.

  Opmerking: Om de nauwkeurigheid van het spamfilter verder te verbeteren kunt u uw spamfilter trainen met behulp van de e-mailberichten die u ontvangt, zoals later in deze sectie beschreven.

 5. Als u er zeker van wilt zijn dat u geen e-mail mist van specifieke afzenders, voeg dan hun e-mailadressen of domeinnamen toe aan de Witte lijst.

  Plaats elk bericht op een aparte regel, of scheid adressen met een komma, puntkomma of spatie. U kunt een asterisk (*) gebruiken als vervanging van een aantal letters en een vraagteken (?) als vervanging voor een enkele letter. Bijvoorbeeld: adres@mijnbedrijf.nl, gebruiker?@mijnbedrijf.nl, *@mijnbedrijf.nl. Als u *@mijnbedrijf.nl op de witte lijst plaatst, dan staan daarmee alle e-mailadressen onder de domeinnaam mijnbedrijf.nl op de witte lijst.

 6. Als u geen mail wilt ontvangen die wordt gestuurd vanaf specifieke domeinen of van individuele afzenders, geef dan de e-mailadressen of domeinnamen op in het veld Zwarte lijst.

  Plaats elk bericht op een aparte regel, of scheid adressen met een komma, dubbele punt of spatie. U kunt een asterisk (*) gebruiken als vervanging van een aantal letters en een vraagteken (?) als vervanging voor een enkele letter. Bijvoorbeeld: adres@spammers.net, gebruiker?@spammers.net, *@spammers.net. Als u *@spammers.net opgeeft blokkeert u het hele domein spammers.net.

 7. Als u gebruikt maakt van een Windows-gebaseerd gebruikeraccount, dan kunt u ook uw vertrouwde talen en karaktersets opgeven. E-mailberichten die zijn opgesteld in de opgegeven talen en het opgegeven tekenset zullen altijd door het spamfilter komen en nooit als spam worden gemarkeerd.
 8. Bij Windows-gebaseerde gebruikeraccounts kunt u ook IP-adressen van computers of netwerken opgeven waarvan de mail altijd moet worden geaccepteerd. Bij het opgeven van netwerkadressen geeft u het adres op, een slash en het netwerkmasker,. bijvoorbeeld, 192.168.10.10/24.
 9. Klik op OK.

U kunt de nauwkeurigheid van de spamdetectie verbeteren als het SpamAssassin-spamfilter op de server is ingeschakeld en u toegang tot uw postvak hebt via het IMAP-protocol.

De nauwkeurigheid van spamdetectie verbeteren:

 1. Ga naar uw postvak via webmail of via een e-mailprogramma op uw computer.
 2. Controleer de berichten in uw Postvak In. Verplaats alle spamberichten naar de map Spam. Hierdoor kan het SpamAssassin-spamfilter spam in de toekomst beter herkennen.