Mailaliassen aanmaken

Bekijk de videolessen

Om aanvullende e-mailadressen (e-mailaliassen) aan een mailaccount toe te voegen of om deze te verwijderen:

  1. Ga naar Mail > e-mailadres > tabblad E-mailaliassen.
  2. Voer een van de volgende acties uit: