Sites importeren vanuit SiteBuilder 4.5

Als u beschikt over een site die is gebouwd met SiteBuilder 4.5, dan kunt u deze in Presence Builder importeren.

Opmerking: Het importeren van sites uit eerdere versies van SiteBuilder of uit andere contentmanagementsystemen wordt niet ondersteund.

Als uw site is aangemaakt met een eerdere versie van SiteBuilder (4.4 of eerder) en u wilt uw site overzetten, dan kunt u het volgende doen:

Tijdens het importeren van de site zal het grootste deel van de site-structuur en de inhoud worden verhuisd. Het is echter niet gegarandeerd dat alle inhoud wordt overgezet.

In de meeste gevallen kunnen de volgende elementen zonder problemen worden overgezet:

De andere modules kunnen alleen worden geïmporteerd als tekstelementen met statische content, links en afbeeldingen. Knoppen zullen niet werken. De structuur van de afbeeldingsgalerie kan worden geïmporteerd zonder afbeeldingen.

Een site importeren vanuit SiteBuilder 4.5:

  1. Open de editor van Presence Builder en op het scherm voor onderwerpselectie klikt u op Importeren uit SiteBuilder 4.5.
  2. Geef het internetadres (de domeinnaam) op van de site die u wilt importeren. Bijvoorbeeld: http://voorbeeld.nl.
  3. Selecteer het selectievakje om te bevestigen dat u op de hoogte bent van mogelijke problemen bij het importeren en klik op Site importeren.
  4. Nadat de site is geïmporteerd loopt u deze door en bewerkt u deze naar eigen inzicht. U kunt de geïmporteerde versie vergelijken met uw originele site en eventueel ontbrekende informatie handmatig toevoegen.
  5. Als u klaar bent met het bewerken, publiceert u de site in uw gebruikeraccount.

Als u uw nieuwe site publiceert binnen hetzelfde abonnement als waarin de site aangemaakt met SiteBuilder 4.5 zich bevindt, dan zal de oude site worden overschreven.