Mail-instellingen van domeinen

U kunt de volgende mail-instellingen configureren voor individuele domeinen (tabblad Mail > selecteer een domein > Mail-instellingen):

Opmerking: Sommige mogelijkheden, zoals DKIM, webmail en verzendlijsten, zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van uw hostingpakket en van de instellingen van Plesk voor de server als geheel.

Mail_settings

De maildienst configureren voor een individueel domein:

  1. Ga naar Websites & domeinen en zoek het domein op waarvoor u de mail-instellingen wilt wijzigen.
  2. Klik op Mail-instellingen in de instellingen van het domein.
  3. Bewerken de instellingen en klik op OK.

De maildienst configureren voor meerdere domeinen tegelijk:

  1. Ga naar Mail > tabblad Mail-instellingen.
  2. Selecteer verschillende domeinen in de lijst door te klikken op de bijbehorende selectievakjes.
  3. Klik op de juiste knoppen in de werkbalk (Diensten in- of uitschakelen, Webmail, Mail aan niet-bestaande gebruikers of Uitgaande berichten beperken) en bewerk de instellingen.

    Alle geselecteerde domeinen hebben nu dezelfde mail-instellingen.

Een aangepast DMARC- of SPF-beleid voor uw domein instellen:

Ga naar Websites & domeinen > open het juiste domein > DNS-instellingen en bewerk de DNS-records die te maken hebben met SPF of DMARC. Dit record bevat bijvoorbeeld het standaard DMARC-beleid van Plesk:

_dmarc.<uw domein>. TXT v=DMARC1; p=none

Voor informatie over DMARC en SPF, inclusief de manieren om de regels te formuleren, zie: