Ruby-applicaties beheren

Ruby voor uw website inschakelen

Om Ruby in te schakelen voor uw website gaat u naar Websites & domeinen > Ruby en u klikt op Ruby inschakelen.

Ruby_enable

De Ruby-interpreter van de geselecteerde versie zal voor uw website worden ingeschakeld en het versienummer zal worden weergegeven op de pagina Websites & domeinen in de buurt van het Ruby-pictogram.

Ruby_enabled

Een Ruby-applicatie publiceren

Upload de bestanden van uw applicatie (bijvoorbeeld via Bestandsbeheer) op de volgende manier:

  1. Maak een submap aan met de naam  /<naam van applicatie>/public in de hoofdmap van de website, waarbij <naam van applicatie> de naam is van uw Ruby-toepassing.
  2. Upload de bestanden van de applicatie (inclusief het bestand config.ru) in de map /<naam van applicatie>.
  3. Ga naar Websites & domeinen, klik op Hosting-instellingen en stel de waarde van de Hoofdmap in op /<naam van applicatie>/public.

Ga vervolgens naar Websites & domeinen > Ruby. Als Ruby is ingeschakeld zal Plesk  uw applicatie detecteren en de pagina Ruby zal er informatie over weergeven:

Ruby_application

De volgende informatie wordt weergegeven:

Een applicatie kan beschikken over een Gemfile, waarin de gems zijn opgenomen en de versies die voor de applicatie zijn vereist. In dit geval, voor het ontwikkelen van applicaties, moet u deze gems installeren via het hulpprogramma Bundler. Ga naar Websites & domeinen, klik op  Ruby  en vervolgens op Bundle-installatie.

Bundle install-1

Alle gems zullen worden geĆÆnstalleerd in de map vendor/bundle in de applicatie-structuur.

Bundle install-2

Nadat het dialoogvenster aangeeft dat de installatie is geslaagd zal de toepassing op uw website worden gepubliceerd waarna deze opnieuw wordt opgestart.

Als uw applicatie een database nodig heeft voegt u deze toe in Plesk (zie Website-databases).

Opmerking: Als u Rake-taken wilt uitvoeren met uw applicatie via de opdrachtregel en u wilt dezelfde versie van Ruby gebruiken en dezelfde set van gems als uw applicatie, gebruik dan de opdracht bundle. Bijvoorbeeld: RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate.

Start de applicatie opnieuw op

In sommige gevallen kan het nodig zijn de applicatie opnieuw op te starten, bijvoorbeeld wanneer de applicatie wordt uitgevoerd in productiemodus en er een nieuwe versie van de code is gepubliceerd. Ga naar Websites & domeinen, klik op  Ruby en vervolgens op App opnieuw opstarten. U kunt ook klikken op de knop App opnieuw opstarten naast de naam van de applicatie op de pagina Websites & domeinen.

Ruby_restart

De applicatie moet opnieuw worden opgestart wanneer u de configuratiebestanden of applicatie-code hebt gewijzigd of als u aangepaste omgevingsvariabelen hebt toegevoegd of verwijderd.

Toegang tot configuratiebestanden

Plesk biedt u directe links naar de meest gebruikte configuratiebestanden van de applicatie. U kunt deze bestanden bewerken om aangepaste instellingen door te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld de lijst met gems die de applicatie nodig heeft aanpassen in de Gemfile.

Om de configuratiebestanden van de applicatie die door Plesk zijn gedetecteerd te bekijken gaat u naar Websites & domeinen en klikt u op  Ruby.

Ruby_conf_files

Klik op een bestandsnaam om de inhoud te bewerken, voer de noodzakelijke wijzigingen door en klik op OK.

Ruby_conf_file_edit

Ruby uitschakelen

Om Ruby uit te schakelen voor uw domein gaat u naar Websites & domeinen, u klikt op  Ruby en vervolgens op  Ruby uitschakelen.