IIS webserver-instellingen

Plesk maakt gebruik van de IIS webserver (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services) voor het versturen van de pagina's van uw website aan cliƫnten (zoals de browser waarmee een bezoeker uw website bekijkt). Het gedrag van IIS wordt gestuurd door een aantal instellingen.

De standaardinstellingen van de webserver worden opgegeven door de beheerder van de server (hostingprovider). Deze instellingen kunnen bijvoorbeeld bepalen hoe IIS verschillende soorten bestanden verwerkt, hoe het SSL/TLS gebruikt, enzovoorts.

U kunt echter, als houder van de website, aangepaste instellingen voor de webserver instellen voor uw website. Zo kunt u bijvoorbeeld het type index-bestand bepalen, de toegang tot de site beperken, enzovoorts.

Opmerking: U kunt alleen webserver-instellingen voor uw websites aanpassen als uw hostingabonnement u daartoe het recht geeft.

Verder in deze sectie:

IIS webserver-instellingen aanpassen

 
IIS webserver-instellingen aanpassen

Alle webserver-instellingen die kunnen worden aangepast vindt u onder Websites & domeinen > selecteer de juiste website > IIS-instellingen. Aangepaste instellingen zijn alleen van toepassing op de geselecteerde website.

IIS_settings

De instellingen zijn onderverdeeld in groepen:

Algemene instellingen

Dit zijn de instellingen die regelmatig door sitehouders worden aangepast wanneer zij bijvoorbeeld het volgende willen:

Instellingen voor mapbeveiliging

Met deze instellingen kunnen sitehouders:

Instellingen toegangsbeperking

Met deze instellingen kunnen sitehouders de toegang tot hun site afschermen op basis van het IP-adres van de bezoeker (Toegang tot de site weigeren) door toegang vanaf bepaalde IP-adressen te weigeren of juist toe te staan.

   Opmerking: Subdomeinen beschikken over hun eigen webserver-instellingen. Als u webserver-instellingen wijzigt voor een site met subdomeinen dan zullen de aanpassingen dus ook niet op die subdomeinen van toepassing zijn.

Als u de juiste instelling niet kunt vinden, neem dan contact op met de beheerder van uw server (uw hostingprovider), die meer mogelijkheden heeft om instellingen voor websites aan te passen.

De standaardwaarde van server-instellingen

U kunt de waarde van elke parameter instellen door ofwel een aangepaste waarde op te geven, of door de Standaardwaarde te laten staan. In dit laatste geval zal Plesk de waarden gebruiken uit de standaard webserverconfiguratie die door de serverbeheer (hostingprovider) is ingesteld.

Uw waarden zullen in de plaats komen van de standaardwaarden. Deze enige uitzondering is de instelling Toegang tot de site weigeren - IP-adressen uit de standaardconfiguratie als ook de IP-adressen die u opgeeft zullen op uw website worden toegepast. Als er een conflict is (bijvoorbeeld omdat u een IP-adres toegang geeft waarvoor in de standaardconfiguratie de toegang juist wordt geweigerd), dan maakt IIS gebruik van uw instellingen.