Domeinen en DNS

Een domeinnaam is een domeinnaam de naam die mensen in de browser opgeven om uw website op te vragen.

Een domeinnaam is hiërarchisch samengesteld en kan bestaan uit een aantal delen die labels worden genoemd:

Als u meer dan één website wilt hosten binnen uw abonnement, dan kunt u meer domeinen registreren en deze aan uw abonnement toevoegen. Het registreren van nieuw domeinen is mogelijk vanuit Hostingbeheer als uw hostingprovider dit toestaat. Zie voor informatie over het toevoegen van domeinen via Plesk de sectie Domeinen toevoegen.

In feite zijn domeinnamen alleen uitgevonden vanwege het gemak: de daadwerkelijke communicatie tussen browser en webserver verloopt via IP-adressen - de numerieke namen van host. Het werkelijke adres van www.voorbeeld.nl kan bijvoorbeeld 192.0.2.12 (IPv4) zijn. Om domeinnamen om te zetten naar IP-adressen maken webhosts gebruik van DNS-technologie. Voor meer informatie over hoe DNS in Plesk is geïmplementeerd, zie de sectie (Geavanceerd) DNS voor een domein instellen.

Met DNS kunnen verschillende domeinen worden gekoppeld aan hetzelfde IP-adres. Zulke aanvullende namen worden domeinaliassen genoemd. Deze kunnen van pas komen als u meerdere domeinen hebt aangeschaft waarvan u wilt dat ze naar dezelfde website verwijzen. Zie voor informatie over het toevoegen van aliassen aan bestaande domeinen de sectie Domeinaliassen toevoegen.

Verder in deze sectie:

Domeinen toevoegen en verwijderen

Subdomeinen toevoegen

Domeinaliassen toevoegen

Subdomeinen met een joker toevoegen (Linux)

Een domeindoorschakeling toevoegen

DNS voor een domein instellen

DNSSEC voor een domein instellen