Hostinginstellingen

De hostinginstellingen per website kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld:

In Windows kunt u ook aangepaste instellingen voor ASP.NET opgeven onder Websites & domeinen > naam van domein > ASP.NET-instellingen. Zie voor meer details de sectie ASP.NET-instellingen (Windows).

Verder in deze sectie:

Algemene instellingen

Instellingen voor webscripting

Instellingen van de webserver