WordPress Toolkit

WordPress Toolkit is een systeem waarmee u vanuit één plek eenvoudig WordPress kunt installeren, instellen en beheren. WordPress Toolkit is beschikbaar als de uitbreiding in Plesk is geïnstalleerd.

Opmerking:Met WordPress Toolkit kunt u WordPress versie 3.7 of later installeren.

Opmerking: De WordPress Toolkit is een commerciële uitbreiding. Deze wordt standaard meegeleverd met de Plesk-edities Web Pro en de Web Host en is beschikbaar als premium extensie in de Web Admin-editie.

WordPress installeren

Om een nieuwe WordPress-instantie te installeren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress en u klikt op Installeren. De volgende installatieopties zijn beschikbaar:

Opmerking: Installatie van WordPress via de WordPress Toolkit wordt uitgevoerd via de site wordpress.org.

Het zoekpad van de installatie van de geïnstalleerde WordPress-site heeft standaard het voorvoegsel https.

Om een lijst te bekijken met alle installaties die aan de WordPress Toolkit zijn gekoppeld gaat u naar Websites & domeinenWordPress.

Bestaande WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit toevoegen

Alle WordPress-installaties die via de WordPress Toolkit zijn toegevoegd of via de pagina Toepassingen verschijnen automatisch in de WordPress Toolkit; handmatig geïnstalleerde instanties moeten eerst aan de WordPress Toolkit worden gekoppeld. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een eerdere versie van Plesk en u hebt eerder ook WordPress gebruikt, dan raden wij u aan om alle bestaande WordPress-installaties aan de WordPress Toolkit te koppelen. Om WordPress-installaties toe te voegen aan de WordPress Toolkit gaat u naar Websites & domeinenWordPress en u klikt op Scannen. Merk op dat nieuwe instanties van WordPress die u na afloop van de scan handmatig installeert niet aan de WordPress Toolkit zullen worden gekoppeld.

Om een WordPress-installatie van de WordPress Toolkit los te koppelen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op de naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Loskoppelen. Merk op dat een ontkoppelde instantie van WordPress opnieuw aan de WordPress Toolkit zal worden gekoppeld wanneer u een nieuwe scan voor WordPress-installaties uitvoert.

U kunt elke installatie volledig verwijderen, ongeacht hoe deze is geïnstalleerd: met behulp van de WordPress Toolkit, via de pagina Toepassingen page of handmatig. Om een WordPress-installatie vanuit de WordPress Toolkit te verwijderen gaat u naar Websites & domeinenWordPress, u klikt op de naam van de WordPress-installatie en vervolgens op Verwijderen.

WordPress-installaties importeren

U kunt de functie "Websitemigratie" gebruiken om WordPress-websites waarover u beschikt naar Plesk te migreren wanneer deze elders worden gehost. Als u een WordPress-website migreert, dan kopieert Plesk alle bestanden en de database naar uw server. Als een website eenmaal is gemigreerd kunt u deze beheren met de WordPress Toolkit.

Om een bestaande WordPress-website te migreren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u klikt op Importeren en volgt de aanwijzingen die u hier vindt.

WordPress-installaties beheren

Om de instellingen van een WordPress-installatie te beheren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress en u klikt op de naam van de WordPress-installatie.

WP_overzicht

Op de pagina die wordt geopend kunt u het volgende doen:

Verder in deze sectie:

Updates voor WordPress-installaties installeren

Plugins beheren

Thema's beheren

WordPress beveiligen

Een WordPress-site klonen

Synchronisatie van WordPress-sites

Een website met een wachtwoord afschermen

Onderhoudsmodus

 

Updates voor WordPress-installaties installeren

U kunt uw WordPress-installaties handmatig of automatisch bijwerken.

U kunt verschillende update-instellingen gebruiken, afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld:

Opmerking: Om uw site veilig te houden raden wij aan uw WordPress-instantie up-to-date te houden door automatische updates in te schakelen.

WordPress Toolkit maakt gebruik van de WP-CLI voor het bijwerken van instanties en voor het versturen van meldingen.

Controleren of er updates voor WordPress en voor de geïnstalleerde thema's en plugins beschikbaar zijn:

Ga naar Websites & domeinenWordPress en klik op Controleer of er updates zijn.

Een of meer WordPress-installaties bijwerken:

Ga naar Websites & domeinen > WordPress, selecteer de selectievakjes voor de WordPress-installaties waarvoor u een update wilt toepassen en klik op Bijwerken.

Automatische updates voor een of meer WordPress-instanties instellen:

Ga naar Websites & domeinenWordPress, klik op Auto-Update, selecteer de WordPress-instanties waarvoor u automatische updates wilt instellen en klik op een van de knoppen:

Instellingen voor automatische updates voor een bepaalde WordPress-instantie bewerken:

Ga naar Websites & domeinenWordPress, klik op de naam van de WordPress-instantie en op wijzigingen naast Automatische updates.

temp

Op de pagina die wordt geopend selecteert u een van de opties:

Auto-update-instellingen na upgrade van de WordPress Toolkit

Als u de WordPress Toolkit-extensie vanaf een eerdere versie bijwerkt naar 2.0, dan is de waarde die de optie Automatische updates krijgt afhankelijk van twee factoren:

WP_AUTO_UPDATE_CORE voor de upgrade

De optie automatische updates in de WordPress Toolkit voor de upgrade

De optie automatische updates in de WordPress Toolkit na de upgrade

Geen

Uit

Klein

Geen

Aan

Groot en klein

Klein

Uit

Klein

Waar

Uit

Groot en klein

Onwaar

Uit

Geen

Waar, Klein, Onwaar

Aan

Groot en klein

Belangrijk: Wijzig NIET handmatig de waarde van de variabele WP_AUTO_UPDATE_CORE, omdat deze waarde niet zal worden gesynchroniseerd met de corresponderende instellingen in de WordPress Toolkit.

 

Plugins beheren

Een WordPress-plugin is een type software die nieuwe functies aan WordPress toevoegt. WordPress-plugins kunnen afkomstig zijn van verschillende leveranciers. Met de WordPress Toolkit kunt u plugins installeren en beheren.

Plugins installeren

Met de WordPress Toolkit kunt u plugins in een of meer WordPress-instanties installeren. U kunt:

Een of meer plugins installeren:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > tabblad “Plugins”  en klik op  Installeren.
 2. Zoek naar plugins en selecteer vervolgens de plugins die u wilt installeren.

  Opmerking: Als u een of meer plugins selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde plugins te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.

 3. Nieuw geïnstalleerde plugins worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door te zorgen dat het selectievakje “Activeren na installatie” niet is geselecteerd.

  pdf

 4. U kunt plugins installeren op:

Plugins installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Plugins” .
 2. Klik Installeren naast een plugin waar het pictogram naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen plugins heeft geïnstalleerd.

  uploaded - Copy - Copy

 3. Selecteer de WordPress-instanties waarvoor u de plugin wilt installeren.

  ?????

 4. Een plugin die net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.
 5. Klik op Installeren.

Een plugin uploaden:

 1. Ga naar   Websites & domeinenWordPress  >tabblad “Plugins” en klik op  Plugin uploaden.
 2. Klik Bestand selecteren en blader naar de locatie van het ZIP-bestand met de plugin die u wilt uploaden.

  pdf4

 3. Selecteer de WordPress-instanties waarvoor u de plugin wilt installeren.
 4. Een plugin die net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.
 5. Kilk op Uploaden.
Plugins verwijderen

U kunt plugins verwijderen uit een specifieke instantie of in één keer uit alle instanties binnen een abonnement.

Plugins verwijderen van een specifieke instantie:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  > WordPress.
 2. Onder "Plugins” klikt u op … totaal voor de instantie waarvan u de plugins wilt verwijderen.
 3. Klik op het pictogram naast de plugin die u wilt verwijderen. U kunt zowel actieve als niet-actieve plugins verwijderen.

  remove

 4. Klik op Ja.
 5. Herhaal stap 2-4 tot alle plugins die u niet meer nodig hebt van de instantie zijn verwijderd en klik OK.

Plugins verwijderen van alle instanties die bij een abonnement horen:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Plugins” .
 3. Selecteer de plugins die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.
Plugins activeren en deactiveren

U kunt plugins activeren of uitschakelen voor een specifieke instantie of in één keer voor alle instanties binnen een abonnement.

Plugins voor een specifieke instantie activeren of uitschakelen:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  > WordPress.
 2. Onder “Plugins” klikt u op … totaal voor de instantie waarvoor u plugins wilt activeren of uitschakelen.
 3. Om een plugin te activeren selecteert u de juist plugin. Om een plugin uit te schakelen zorgt u dat deze niet is geselecteerd.
 4. Wanneer u de gewenste plugins hebt geactiveerd of uitgeschakeld klikt u op OK.

Plugins voor alle instanties binnen het abonnement activeren of uitschakelen:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Plugins” .
 3. Selecteer de plugin die u wilt activeren of uitschakelen.
 4. Klik op Activeren of Uitschakelen.
Plugins bijwerken

WordPress Toolkit zal u informeren wanneer er een nieuwe versie van een plugin beschikbaar is en zal u vragen of deze moet worden bijgewerkt.

Een plugin bijwerken:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Plugins” .
 2. Klik Update uitvoeren naar versie … naast de plugin die u wilt bijwerken. Om meer te weten te komen over de update klikt u op Details bekijken. Dit brengt u naar de pagina van de plugin op wordpress.org.

  update

 3. Klik op Ja.

 

Thema's beheren

Een WordPress-thema bepaalt het algehele ontwerp van uw website, inclusief kleuren, lettertypen en indeling. Door een ander thema te selecteren kunt u de de "look and feel" van uw website wijzigen zonder iets aan de inhoud te veranderen. Met de WordPress Toolkit kunt u thema's installeren en beheren.

Thema's installeren

Met de WordPress Toolkit kunt u thema's in een of meer WordPress-instanties installeren. U kunt:

Een of meer thema's installeren:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > tabblad “Thema's”  en klik op  Installeren.
 2. Zoek naar thema's en selecteer vervolgens de thema's die u wilt installeren.

  Opmerking: Als u een of meer thema's selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde thema's te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.

  Install

 3. U kunt thema's installeren op:

Thema's installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Thema's” .
 2. Klik Installeren naast een thema waar het pictogram naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen thema's heeft geïnstalleerd.

  admtheme

 3. Selecteer de WordPress-instanties waarvoor u het thema wilt installeren.

  admtheme - Copy

 4. Een thema dat net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.
 5. Klik op Installeren.

Een thema uploaden:

 1. Ga naar   Websites & domeinenWordPress  >tabblad “Thema's” en klik op  Thema uploaden.
 2. Klik Bestand selecteren en blader naar de locatie van het ZIP-bestand met het thema dat u wilt uploaden.

  upload

 3. Selecteer de WordPress-instanties waarvoor u het thema wilt installeren.
 4. Een thema dat net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.
 5. Kilk op Uploaden.
Een thema activeren

U kunt een thema activeren of uitschakelen voor een specifieke instantie of in één keer voor alle instanties binnen een abonnement. Voor elke WordPress-instantie kan maar één thema tegelijk zijn geactiveerd.

Een thema voor een specifieke instantie activeren:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  > WordPress.
 2. Klik onder “Thema's” op de naam van het thema voor de instantie waarvoor u een ander thema wilt activeren. In het onderstaande voorbeeld klikt u op ColorMag, het thema dat momenteel actief is.

  activate

 3. Selecteer één thema dat u wilt activeren en klik op OK.

Een thema voor alle instanties binnen het abonnement activeren of uitschakelen:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Thema's” .
 3. Klik Activeren naast het thema dat u wilt activeren.

  activate - Copy

Thema's verwijderen

U kunt thema's verwijderen uit een specifieke instantie of in één keer uit alle instanties binnen een abonnement. Merk op dat een thema dat actief is niet kan worden verwijderd. Om een thema te verwijderen dat momenteel actief is moet u eerst een ander thema activeren.

Thema's verwijderen van een specifieke instantie:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  > WordPress.
 2. Klik onder “Thema's” op de naam van het thema voor de instantie waarvan u thema's wilt verwijderen. In het voorbeeld hieronder is de naam van het thema ColorMag.

  activate

 3. Klik op het pictogram naast het thema dat u wilt verwijderen.

  remove

 4. Klik op Ja.
 5. Herhaal stap 2-4 tot alle thema's die u niet meer nodig hebt van de instantie zijn verwijderd en klik OK.

Thema's verwijderen van alle instanties die bij een abonnement horen:

 1. Selecteer het gewenste abonnement.
 2. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Thema's” .
 3. Selecteer de thema's die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.
Thema's bijwerken

Een thema bijwerken:

 1. Ga naar  Websites & domeinen > WordPress > het tabblad “Thema's” .
 2. Selecteer de thema's die u wilt bijwerken en klik op Bijwerken.

 

WordPress beveiligen

U kunt de beveiligingsstatus van uw WordPress-installatie bekijken en de beveiligingsinstellingen aanpassen.

De beveiligingsstatus van een WordPress-installatie wordt weergegeven in de kolom S onder Websites & domeinen > WordPress.

WordPress-installaties controleren en beveiligen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > WordPress.
 2. Kies een van de volgende opties:
 3. Selecteer de selectievakjes voor de beveiligingsverbeteringen die u wilt doorvoeren en klik vervolgens op Beveiligen.

  WP_beveiliging_controleren

Waarschuwing: Let op dat niet alle beveiligingsverbeteringen ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is daarom verstandig altijd eerst een reservekopie te maken van het abonnement voordat u de WordPress-installatie beveiligt.

Een volledige lijst met WordPress-beveiligingsverbeteringen

 

Een WordPress-site klonen

Het klonen van een WordPress-site behelst het maken van een kopie van de volledige website met alle bestanden, de database en instellingen.

He klonen van uw WordPress-site kan handig zijn in een van de volgende situaties:

Een WordPress-site klonen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op WordPress in het menu aan de rechterkant.

  Abonnement_WordPress

 2. Klik op de knop Klonen naast de naam van de WordPress-installatie die u wilt klonen.

  WP_Clone_2

 3. Klik op nieuw subdomein om de bestemming te selecteren waarnaar uw WordPress-site zal worden gekloond.

  WP_kloon_3

  Selecteer van de volgende beschikbare opties:

 4. Tijdens het klonen zal er een database worden aangemaakt voor de WordPress-installatie die wordt aangemaakt. Klik op de automatisch gegenereerde databasenaam (bijvoorbeeld wordpress_9) om deze te wijzigen. Als er meerdere MySQL-servers in Plesk zijn geregistreerd kunt u aangeven welke voor de database moet worden gebruikt.

  WP_kloon_maken_van_database-naam

 5. Als u tevreden bent over de geselecteerde bestemming en de naam van de database, klik dan op OK.

  WP_voortgang_van_klonen_2

Als het klonen is voltooid zal de nieuwe kloon worden weergegeven in de lijst met WordPress-installaties.

 

Synchronisatie van WordPress-sites

U kunt de inhoud van uw WordPress-site met een andere WordPress-site synchroniseren, inclusief de bestanden en database.

Stel, u beheert een niet-openbare versie van een WordPress-site (testversie) op een apart domein of subdomein en een openbare versie van de site op een productiedomein. In de volgende scenario's kan het nuttig zijn uw WordPress-sites te synchroniseren:

Bij het uitvoeren van de synchronisatie moet u letten op het volgende:

Waarschuwing: Tijdens de synchronisatie zullen bestanden en database-tabellen die vanaf de bron worden gekopieerd die op de bestemming overschrijven. Wijzigen gemaakt aan de bestanden en database-tabellen op de server van bestemming voorafgaand aan de synchronisatie zullen zonder verdere waarschuwing verloren gaan.

De gegevens van een WordPress-site synchroniseren met een andere site:

 1. Ga naar Websites & domeinen en klik op WordPress in het menu aan de rechterkant.

  1

 2. Klik op de knop Synch naast de naam van de WordPress-installatie die u wilt synchroniseren.

  2

 3. Onder WordPress-installatie van bestemming selecteert u de WordPress-installatie van bestemming waarmee u gegevens wilt synchroniseren. Deze WordPress-installatie kan zijn gekoppeld aan dezelfde of aan een ander abonnement.

  3

 4. Onder Selecteer de bestanden om te kopiëren selecteert u welke gegevens u met de WordPress-site van bestemming wilt synchroniseren. De volgende opties zijn beschikbaar:
 5. Als u tevreden bent over de geselecteerde bestemming en de gegevens die u wilt synchroniseren, klik dan op OK.

  5

Als de synchronisatie is voltooid ziet u een pagina met daarop de instellingen van de WordPress-installatie op de bron. Hierop kunt u zien wat de laatste keer was dat de synchronisatie is uitgevoerd.

6

Databasesynchronisatie

Als u ervoor kiest om databases te synchroniseren (dat wil zeggen, u heeft ofwel de optie Alleen database of Bestanden en database geselecteerd), dan moet u aangeven welke tabellen van de database u wilt synchroniseren:

 

Een website met een wachtwoord afschermen

U kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot uw WordPress-website te beperken. Iedereen die een met een wachtwoord afgeschermde website bezoekt moet eerst een geldige gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de inhoud van de website te bekijken.

overslaan

Het instellen van een wachtwoord kan nuttig zijn in de volgende gevallen:

Een WordPress-website met een wachtwoord afschermen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > WordPress en klik op de naam van de WordPress-instantie die u met een wachtwoord wilt afschermen.
 2. In de sectie Toegangsinformatie klikt u op de link wijzigen naast Met wachtwoord afgeschermde delen.
 3. Vul de vereiste velden in, en selecteer het selectievakje Openbare toegang tot deze website beperken en klik OK.

Om de afscherming met een wachtwoord weer op te heffen zorgt u dat het selectievakje "Openbare toegang tot deze website beperken" niet is geselecteerd en u klikt op OK.

 

Onderhoudsmodus

Wanneer een WordPress-website in onderhoudsmodus wordt gezet, wordt alle inhoud van de website voor bezoekers verborgen zonder dat de bestanden worden gewijzigd of op een andere manier worden aangepast. Bezoekers die toegang zoeken tot uw website terwijl deze in onderhoudsmodus staat zien een onderhoudspagina in plaats van de eigenlijke inhoud van de website.

De onderhoudsmodus inschakelen

Uw WordPress-website wordt automatisch in onderhoudsmodus gezet wanneer u:

Als u wijzigen aanbrengt aan uw website en u wilt deze tijdelijk verbergen voor bezoekers, dan kunt u deze handmatig in de onderhoudsmodus plaatsen.

Een WordPress-website in onderhoudsmodus plaatsen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > WordPress en klik op de naam van de WordPress-instantie die u in onderhoudsmodus wilt plaatsen.
 2. In de sectie Hulpprogramma's voor ontwikkelaars klikt u op de link naast Onderhoudsmodus.
 3. Selecteer het keuzerondje Ingeschakeld in de sectie Onderhoudsmodus en klik OK.

Om uw website uit de onderhoudsmodus te halen selecteer u het keuzerondje Uitgeschakeld en vervolgens op OK.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen

Met de Plesk WordPress Toolkit kunt u bepaalde eigenschappen van de onderhoudspagina wijzigen om deze informatiever te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld:

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen:

 1. Ga naar Websites & domeinen > WordPress en klik op de naam van de WordPress-instantie waarvan u de pagina van de onderhoudsmodus wilt aanpassen.
 2. In de sectie Hulpprogramma's voor ontwikkelaars klikt u op de link naast Onderhoudsmodus.
 3. In de sectie Schermtekst kunt u de weergegeven tekst wijzigen. Gebruik HTML-tags om de weergave van de tekst aan te passen.
 4. In de sectie Timer kunt u een teruglopende plaatsen en inschakelen om weer te geven op de onderhoudspagina.

  Opmerking: De timer is alleen bedoeld om bezoekers te informeren over de geschatte resterende tijd waarin de site niet beschikbaar zal zijn. Uw website wordt automatisch niet uit de onderhoudsmodus gehaald wanneer de klok is afgeteld, dit moet u handmatig doen.

 5. In de sectie Links naar sociale netwerken geeft u links op naar pagina's op sociale netwerken, of u kunt hier bestaande links verwijderen.
 6. Klik op OK.

Als u kunt coderen, dan kunt u de pagina van de onderhoudsmodus aanpassen buiten de hier beschreven mogelijkheden.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen voor een specifieke website:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  >   WordPress en klik op de naam van de WordPress-instantie waarvan u de pagina van de onderhoudsmodus wilt aanpassen.
 2. Klik op de link  “sjabloon” bovenaan het scherm en bewerk het sjabloon van de pagina in Code Editor.
 3. Klik op OK.
De standaardpagina voor de onderhoudsmodus terugplaatsen

Indien nodig kunt u de standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen.

De standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen:

 1. Ga naar  Websites & domeinen  >   WordPress en klik op de naam van de WordPress-instantie waarvoor u de standaardpagina van de onderhoudsmodus wilt terugplaatsen.
 2. Klik op de link “terugplaatsen” bovenaan het scherm.