Toegang tot virtuele mappen instellen

Toegangsrechten instellen voor een virtuele map binnen een website:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.

 2. Klik op Virtuele mappen.

 3. Om toegangsrechten in te stellen voor de huidige virtuele map, klikt u in de groep Hulpprogramma’s op Toegangsrechten tot map. Als u de rechten wilt instellen voor een submap binnen de huidige map, klik dan op het pictogram Rechten beheren image-75081.png in de juiste rij.

 4. Doe het volgende:

  • Als u wilt dat het bestand of de map de rechten overneemt van een bovenliggende map (als dit niet al het geval is), dan schakelt u het selectievakje in met de tekst Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de items die hier expliciet zijn ingesteld.

  • Als u wilt dat de bestanden en mappen die zich in deze map bevinden de rechten overnemen die u instelt voor deze map, selecteer dan het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn op onderliggende objecten..

  • Als u rechten wilt wijzigen of verwijderen voor een groep of een gebruiker, dan klikt u op de gewenste naam in de lijst Groep- of gebruikersnamen. Als de groep of gebruiker niet voorkomt in de lijst Groep- of gebruikersnaam, selecteer dan de juiste gebruiker of groep uit het menu boven de lijst en klik op image-75082.png: de gebruiker/groep zal in de lijst verschijnen. Selecteer deze.

   Om rechten toe te kennen aan of af te nemen van een geselecteerde groep of gebruiker, selecteert u het selectievakje Toestaan of Weigeren voor de rechten die u ziet staan onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>. Als de selectievakjes in de kolommen Toestaan of Weigeren in het grijs worden weergegeven, dan betekent dit dat de bijbehorende rechten worden overgenomen van een bovenliggende map.

  • Als u rechten niet wilt toekennen terwijl ze worden overgenomen van een bovenliggend object waaraan ze wel zijn toegekend, dan selecteert u de vereiste selectievakjes onder Weigeren. Dit zal de doorgegeven rechten voor dit bestand of deze map teniet doen.

  • Als u rechten wilt toekennen terwijl ze voor het bovenliggende object waarvan ze worden overgenomen niet zijn toegekend, dan zorgt u dat u het volgende selectievakje niet is geselecteerd Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de items die hier expliciet zijn ingesteld selectievakje: hiermee worden de overgenomen rechten verwijderd. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes onder Toestaan en Weigeren.

  • Als u toegangsrechten wilt verwijderen voor een groep of een gebruiker, dan selecteert u de juiste naam in de lijst Groep- of gebruikersnamen en u klikt op het pictogram image-75084.png ernaast.

 5. Als u de rechten heel precies wilt kunnen bepalen, klik dan op de knop Geavanceerd en doe het volgende:

  • Als u een rechteningang wilt aanmaken voor een groep of een gebruiker, dan selecteert u de juiste naam in de lijst Groep- of gebruikersnamen en u klikt op image-75083.png.
  • Om de rechten met betrekking tot bestanden of mappen in te stellen of te wijzigen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes Toestaan en Weigeren voor de rechten die worden weergegeven onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>.
  • Als u een rechteningang wilt verwijderen voor een groep of een gebruiker, dan selecteert u de juiste naam in de lijst Groep- of gebruikersnamen en u klikt op image-75085.png.
  • Als u wilt dat onderliggende objecten van een map de rechten overnemen die zijn ingesteld onder Rechten voor <naam van groep of gebruiker>, selecteer dan het selectievakje Vervang de rechten van alle onderliggende objecten met de ingangen die hier worden weergegeven en die van toepassing zijn op onderliggende objecten en selecteer de selectievakjes in de lijst Toepassen op die overeenkomen met de objecten waarvan het de bedoeling is dat ze de rechten overnemen.
 6. Klik op OK.

De toegangsrechten tot bestanden en mappen in een virtuele map beperken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Ga naar de map die u wilt afschermen en klik op het tabblad Afscherming.
 4. Klik op Afschermen.
 5. Om gebruikers op te geven die toegang tot de map moeten krijgen klikt u op Gebruiker toevoegen en geeft u de naam en het wachtwoord op. Klik op OK.
 6. Als u de afschermde omgeving een titel wilt geven die wordt getoond aan gebruikers wanneer zij toegang tot de map proberen te krijgen, klik dan op Instellingen, geef de titel op en klik OK.

Het recht van toegang tot een map voor een gebruiker intrekken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Selecteer het selectievakje voor de naam van de gebruiker en klik op Verwijderen.

Het afschermen van een map opheffen en iedereen toestaan om zonder beperkingen de inhoud van de map te bekijken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Klik op Niet langer afschermen.
 4. Klik OK om het verwijderen te bevestigen.