Algemene instellingen

Om de algemene hosting-instellingen van een website te bekijken klikt u op Hosting-instellingen onder de naam van de site onder Websites & domeinen.

image-76856.png

De algemene hostinginstellingen van een website zijn in groepen onderverdeeld:

Basisinstellingen

 • Domeinnaam. De domeinnaam die u vastlegt bij een registrar en die u voor deze website wilt gebruiken.

  Notitie

  Afhankelijk van het beleid van uw hostingprovider mag u wellicht niet de domeinnaam wijzigen van het hoofddomein van uw abonnement. Standaard is de naam van het hoofddomein gelijk aan de naam van het abonnement.

 • Type hosting. Het type hosting (Website, Doorschakelen en Geen hosting) bepaalt het gedrag van de website. Standaard horen alle websites tot het type Websitehosting omdat ze fysiek op de server worden gehost.

  Om het type hosting te wijzigen gebruikt u de link Wijzigen. Als u meer wilt weten over de verschillende hostingtypen, lees dan Typen hosting.

  Om een website op te schorten, inclusief alle postvakken en verzendlijsten onder de domeinnaam van de website, gebruikt u de optie Opschorten.

  Notitie

  Andere basisinstellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde type hosting. Zie Typen hosting.

 • Website-status. De website-status bepaalt of een site toegankelijk is via de browser en of de hostingdiensten beschikbaar zijn. De site kan werken als normaal, of de site kan worden opgeschort zodat deze niet meer kan worden geopend in de browser. Ook andere diensten van het abonnement, zoals mail en DNS, kunnen worden uitgeschakeld. U moet de status wijzigen als u wilt dat de site tijdelijk niet meer beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege onderhoud. Zie Website-status.

 • Hoofdmap. Weergegeven voor domeinen met hostingtype Website. Zie Websitehosting.

 • Voorkeursdomein. Weergegeven voor domeinen met hostingtype Website. Zie Websitehosting.

Beveiligingsinstellingen

 • SSL/TLS-ondersteuning is standaard ingeschakeld. Het beschermt uw website door alle gegevens die van en naar de website worden gestuurd te versleutelen.

 • Permanente SEO-veilige 301-omleiding van HTTP naar HTTPS.

  Notitie

  Deze optie is alleen beschikbaar als SSL/TLS-ondersteuning is ingeschakeld.

  Standaard worden alle bezoekers van uw website automatisch omgeleid van de HTTP- naar de HTTPS-versie van de site, met behulp van HTTP-statuscode 301 (permanente omleiding). Dit type omleiding is veilig voor SEO, omdat zoekmachines alleen de HTTPS-versie van de site zullen indexeren en uw positie in de zoekresultaten daardoor niet verloren gaat (dit in tegenstelling tot statuscode 302, tijdelijke omleiding). Meer informatie over de verschillende soorten omleidingen. Wanneer u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u over een geldig SSL/TLS-certificaat beschikt, omdat browsers een site met een 301-omleiding permanent in de cache opslaan. Wanneer u een zelfgetekend certificaat gebruikt, dan zien de bezoekers van de site elke keer dat ze de site bezoeken een waarschuwing.

  Zie hoe u de HTTP naar HTTPS-doorschakeling voor webmail kunt instellen onder “SSL/TLS-certificaat voor webmail”.

 • Certificaat. Als u SSL/TLS wilt gebruiken, dan moet u een SSL/TLS-certificaat op de website installeren (zie Verbindingen met SSL/TLS-certificaten beveiligen) en een van de beschikbare certificaten selecteren.

Webscripting en statistieken

 • Scripttalen. Geef aan welke programmeer- en scripttalen door de website moeten worden ondersteund. Voor PHP kunt u ook een aangepaste PHP-versie en handler-type opgeven. Meer PHP-instellingen zijn beschikbaar op het tabblad PHP. Als u meer wilt weten over PHP-handlers en PHP-instellingen, zie dan PHP-instellingen.
 • Webstatistieken. Selecteer de software voor webstatistieken die u wilt gebruiken voor het bekijken van grafische verslagen en grafieken over het websitebezoek. Als u de map met de bestanden voor de statistische gegevens van uw websitebezoek wilt afschermen van de gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor FTP gebruikt, selecteert u de optie “De toegang tot uw webstatistieken afschermen met uw FTP-gebruikersnaam en wachtwoord”. Merk op dat als u deze optie niet selecteert, iedereen op internet toegang heeft tot uw webstatistieken.
 • Aangepaste foutmeldingsdocumenten. Als bezoekers van een site een pagina opvragen die de webserver niet kan vinden, dan genereert en toont deze een standaard HTML-pagina met een foutmelding. Als u uw eigen foutmeldingspagina’s wilt aanmaken en deze op de webserver wilt gebruiken, selecteer dan het selectievakje Aangepaste foutmeldingspagina’s.
 • Aanvullende schrijf- en bewerkrechten (alleen beschikbaar voor Windows-hosting). Deze optie is vereist als webtoepassingen op de site gebruik maken van een bestandgebaseerde database (zoals Jet) die zich bevindt in de hoofdmap httpdocs of httpsdocs. Merk op dat het selecteren van deze optie een serieuze inbreuk betekent op de beveiliging van de website.