Aanvullende diensten

Sommige webapps die met e-mail te maken hebben (zoals webmail of antispam) maken een deel van hun functionaliteit toegankelijk via Hostingbeheer. Zo kunt u een e-mailaccount koppelen aan een account in Open-Xchange-webmail. In dat geval zal de e-mailgebruiker een link naar webmail in Hostingbeheer zien verschijnen.

Om een app op deze manier te integreren moet u deze toegang geven tot een specifiek mailaccount. U kunt dit doen op de pagina met instellingen van het mailaccount tijdens het aanmaken of bewerken van het account.

Bepaalde apps toegang geven tot een e-mailaccount:

  1. Ga naar Mail > selecteer een e-mailadres > tabblad Aanvullende diensten.
  2. In de lijst met geïnstalleerd apps die e-mailgerelateerde diensten leveren selecteert u de optie Toegekend voor de apps die toegang moeten hebben tot dit e-mailaccount.
  3. Klik op OK.

Bepaalde apps de toegang tot een e-mailaccount afnemen:

  1. Ga naar Mail > selecteer een e-mailadres > tabblad Aanvullende diensten.
  2. In de lijst met geïnstalleerd apps die e-mailgerelateerde diensten leveren selecteert u de optie Geweigerd voor de apps die geen toegang moeten hebben tot dit e-mailaccount.
  3. Klik op OK.