Het ondertekenen van e-mails met DKIM inschakelen

DKIM biedt een methode voor het valideren van de identiteit van een domeinnaam die is gekoppeld aan een bericht, door middel van cryptografische authenticatie (www.dkim.org).

U schakelt e-mailondertekening met DKIM op een andere manier in voor domeinen die gebruik maken van de Plesk DNS-server en voor domeinen die een externe DNS-server gebruiken.

E-mailondertekening met DKIM inschakelen voor domeinen die de DNS-server van Plesk gebruiken

Om het ondertekenen van uitgaande e-mail met DKIM in te schakelen gaat u naar Websites & domeinen > Mail-instellingen, u selecteert het selectievakje Gebruik het DKIM-systeem voor bescherming tegen spam om uitgaande e-mailberichten te ondertekenen  en klikt op OK.

Als u DKIM voor een domein hebt geactiveerd, dan voegt Plesk de volgende twee records toe aan de DNS-zone van het domein (voorbeeld.nl staat voor uw domeinnaam):

  • default._domainkey.voorbeeld.nl - bevat het openbaar deel van de gegenereerde sleutel.
  • _ domainkey.voorbeeld.nl - bevat het DKIM-beleid. U kunt dit beleid bewerken.

E-mailondertekening met DKIM inschakelen voor domeinen die een externe DNS-server gebruiken

Als u een externe DNS-service gebruikt, dan werkt DKIM-ondertekening voor uitgaande berichten wel, maar de ontvangende e-mailserver kan de berichten niet valideren. Als pragmatische oplossing kunt u de DNS-server van Plesk uitschakelen en het juiste DKIM-record toevoegen aan de externe DNS-dienst. In dit geval kan de ontvangende server de berichten wel valideren. Ontdek hoe u e-mailondertekening met DKIM kunt inschakelen voor domeinen die een externe DNS-server gebruiken.

SPF- en DMARC-beleid voor uitgaande e-mail

Naast DKIM ondersteunt Plesk SPF en DMARC voor uitgaande mail. DMARC voert het opgegeven beleid uit dat bepaalt hoe e-mailberichten moeten worden behandeld, afhankelijk van de resultaten van de DKIM- en SPF-controle. Het standaardbeleid van DMARC is dat berichten die niet door de controle komen, niet worden verwijderd. U kunt gebruik maken van een strenger beleid. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat een bericht zowel de SPF- als de DKIM-controle moet doorkomen om door de mailserver van de ontvanger te worden geaccepteerd.

U kunt het SPF- en DMARK-beleid voor uw domein wijzigen in de DNS-instellingen van het domein.

DMARC- of SPF instellen voor uw domein:

Ga naar Websites & Domeinen> ga naar het domein > DNS-instellingen en bewerk de DNS-records die betrekking hebben op SPF of DMARC. Dit record maakt bijvoorbeeld gebruik van het standaardbeleid van DMARC:

_dmarc.<your domain>.    TXT    v=DMARC1; p=none

Voor informatie over DMARC en SPF, inclusief opmerkingen over het beleid, zie: