Formulieren

Op de pagina formulieren heeft Dutchwebhosting de belangrijkste formulieren geplaatst. Hier vindt u onder andere het formulier terug om de domeinnaamhouder voor een .nl-domeinnaam te wijzigen en ook het opzegformulier voor domeinnaam en/of webhosting terug.

Algemene opzegprocedure diverse diensten en / of producten

U kan altijd de afgenomen diensten of producten van Dutchwebhosting opzeggen. U dient dit wel te doen conform de algemene voorwaarden. De opzegprocedure van Dutchwebhosting is als volgt; U dient uw webhostingpakket en / of uw domeinnaam 1 maand voor de vervaldatum c.q. verlengingsdatum schriftelijk op te zeggen. Voor bedrijven is deze periode vastgesteld op 2 maanden voor de vervaldatum c.q. verlengingsdatum. Onder schriftelijk opzeggen wordt het volgende verstaan; per aangetekende brief, per fax of per email (door middel van een ingescand document voorzien van een met de hand geschreven 'natte' handtekening, zie hieronder) naar deb.beheerApestaarti-s-e.nl.

Ook als u (alleen) een domeinnaam bij ons heeft en u wilt deze wegverhuizen naar een andere provider of dergelijke, dan zal u eerst bij ons de domeinnaam (en eventueel hosting en dergelijke) op moeten zeggen bij ons via de hierboven genoemde methode. Eerder kan u een domeinnaam niet wegverhuizen. Zodra wij de opzegging van u hebben ontvangen, dan krijgt u hiervan een bevestiging (per email) en hierin staat ook hoe u aan uw verhuiscode komt van uw domeinnaam. Doorgaans duurt dit 1 tot 3 werkdagen (afhankelijk van de drukte bij ons op kantoor).

Het standaard opzegformulier om een webhostingpakket en / of domeinnaam op te zeggen, vindt u hierboven of hier terug.

Het spreekt voor zich dat alleen de rechtmatige eigenaar van het webhostingpakket en/of domeinnaam de opzegging kan doen. Indien hieraan niet voldaan wordt, dan blijft u volledig aansprakelijk voor de reeds verschenen c.q. nog te verschijnen facturen inzake uw webhostingpakket en / of domeinnaam. Het simpelweg verhuizen van uw domeinnaam (of webhostingpakket) naar een andere provider, zonder het in acht nemen van de voorwaarden van opzegging, zal u niet ontslaan van uw betalingsverplichtingen.

Voor reseller pakketten (RP), virtual private servers (VPS) en dedicated private servers gelden de voorwaarden zoals vermeld in de opgemaakte en ondertekende overeenkomst.

Het advies om het aangetekend te verzenden wordt gedaan vanuit het oogpunt dat u dan een bewijs van verzending heeft, indien u op een andere wijze de opzegging aan ons doet toekomen is dit voor eigen risico. U kan de ondertekende en ingescande opzegging uiteraard ook rechtstreeks emailen aan de afdeling debiteuren beheer (deb.beheerApestaarti-s-e.nl). Zodra wij de opzegging van u in goede orde hebben ontvangen ontvangt u altijd een bevestiging van uw opzegging van de afdeling debiteuren beheer. Met deze opzegging kunt u bij accountbeheer uw verhuistoken opvragen van uw domeinnaam.

 

Met de hand geschreven (natte) handtekening

Recent heeft de Rechtbank Rotterdam een oordeel moeten vellen of bij het digitaal indienen van de inschrijving sprake is geweest van een besteksconforme ondertekende inschrijving.

De inschrijver had volstaan met een naar zijn zeggen elektronische handtekening omdat de inlogprocedure van de digitale aanbestedingsportal voorzien was van een zodanige beveiliging en authentificatie dat er sprake was een elektronische handtekening.

De rechtbank wees die stelling af omdat de inlogprocedure niet voldeed niet aan de vereisten die artikel 3:15a lid 4 BW stelt aan een elektronische handtekening. Daarnaast betekent het feit dat de wijze van indiening digitaal moet zijn, nog niet dat daarmee de inschrijver ook daadwerkelijk in staat voor hetgeen zij aanbiedt. Voor dit laatste is in het handelsverkeer [zowel schriftelijk als digitaal] een handtekening nodig.

Uit het bestek volgde dat een handtekening vereist was. De inschrijving diende te bestaan uit "volledig ingevulde en/of alle gevraagde en waarnodig rechtsgeldig getekende bijlagen" alsmede een rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief waarmee de inschrijving werd aangeboden. Er werd ook uitleg gegeven dat een tekenbevoegde moest tekenen.

In het bestek en in de nota van inlichtingen werd niet voorzien in een elektronische handtekening. Voor een normaal oplettende inschrijver had het derhalve duidelijk moeten zijn dat ondanks de digitale indiening van de inschrijving, de "natte" (met de hand geschreven) handtekening (ingescand) vereist was.