Herroepingsrecht

Dutchwebhosting en herroepingsrecht

Het herroepingsrecht (uitsluitend) voor consumenten is per 13 juni 2014 gewijzigd. Dit heeft ook betrekking op de producten en diensten die door Dutchwebhosting aangeboden worden aan (particuliere) klanten. Hieronder wordt duidelijk uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en hoe Dutchwebhosting hier mee omgaat.

U kunt als consument (uitsluitend particulieren) via onze website een hosting of domeinnaam abonnement afsluiten. Daarom heeft u een herroepingsrecht. Middels het herroepingsrecht kunt u de overeenkomst met een opzegtermijn van 14 werkdagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren.

Opzeggen doet u door het sturen van een schriftelijke bevestiging voorzien van handtekening aan het onderstaande adres:

< adresgegevens >

Uiteraard mag u ook uw opzegging emailen, mits deze voorzien is van een natte (lees: met de hand geschreven) handtekening.

Zodra wij uw annulering hebben ontvangen, ontvangt binnen 48 uur op werkdagen een bevestiging van de opzegging (middels een e-mail bericht). Binnen 30 dagen na annulering zullen wij -eventueel- door u betaalde gelden naar u terug overmaken op de rekening waarmee u betaald heeft. Uitzonderingen herroepingsrecht consumenten:

  • Domeinnaam registratie / verhuizing wordt direct uitgevoerd, waardoor het herroepingsrecht vervalt.
  • Maatwerk (domeinnamen, SSL certificaten en dergelijke).
  • Alle overige hosting diensten die aangemerkt worden als maatwerk.
  • Indien klant aangeeft, op het bestelformulier, af te zien van het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op particuliere klanten, dat wil zeggen dat zakelijke klanten c.q. bedrijven te allen tijde zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Met de hand geschreven (natte) handtekening

Recent heeft de Rechtbank Rotterdam een oordeel moeten vellen of bij het digitaal indienen van de inschrijving sprake is geweest van een besteksconforme ondertekende inschrijving.

De inschrijver had volstaan met een naar zijn zeggen elektronische handtekening omdat de inlogprocedure van de digitale aanbestedingsportal voorzien was van een zodanige beveiliging en authentificatie dat er sprake was een elektronische handtekening.

De rechtbank wees die stelling af omdat de inlogprocedure niet voldeed niet aan de vereisten die artikel 3:15a lid 4 BW stelt aan een elektronische handtekening. Daarnaast betekent het feit dat de wijze van indiening digitaal moet zijn, nog niet dat daarmee de inschrijver ook daadwerkelijk in staat voor hetgeen zij aanbiedt. Voor dit laatste is in het handelsverkeer [zowel schriftelijk als digitaal] een handtekening nodig.

Uit het bestek volgde dat een handtekening vereist was. De inschrijving diende te bestaan uit "volledig ingevulde en/of alle gevraagde en waarnodig rechtsgeldig getekende bijlagen" alsmede een rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief waarmee de inschrijving werd aangeboden. Er werd ook uitleg gegeven dat een tekenbevoegde moest tekenen.

In het bestek en in de nota van inlichtingen werd niet voorzien in een elektronische handtekening. Voor een normaal oplettende inschrijver had het derhalve duidelijk moeten zijn dat ondanks de digitale indiening van de inschrijving, de "natte" (met de hand geschreven) handtekening (ingescand) vereist was.