Notice and Take Down (NTD)

Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen) biedt haar klanten een platform om hun mening te uiten. Wij staan voor de vrije meningsuiting en zullen dan ook zeker niet zomaar toegeven als er iemand met een boos verhaal komt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat uitingen soms tegen de wet zijn. Wij hebben deze 'Notice and Take Down' procedure ingevoerd om klachten te kunnen beoordelen en zo nodig uitingen weg te halen. De klant krijgt daarbij ten allen tijde het voordeel van de twijfel.

 

De procedure

Klachten dienen te worden ingediend via het onderstaande forumulier. Dit formulier dient volledig, en naar waarheid, te zijn ingevuld anders zal de klacht niet in behandeling worden genomen. Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen) zal daarop de klacht doorsturen naar de klant met het verzoek daarop te reageren. De reactie van de klant wordt teruggestuurd naar de klager en Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen). Als de klager daarna nog steeds van mening is dat de uiting tegen de wet is, dient hij dat bij Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen) te melden. Hij moet daarbij een beargumenteerd weerwoord op de reactie van de klant meesturen.

Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen) beoordeelt of de klacht onmiskenbaar juist is, op basis van de uiting zoals gepubliceerd, de klacht, de reactie van de klant en en het weerwoord daarop. Als de klacht inderdaad onmiskenbaar juist is, zal Internet Service Europe BV (en dochterondernemingen) de uiting blokkeren of ontoegankelijk maken voor anderen dan de beheerder van de betreffende site. De enige uitzondering hierop is als de klant in zijn weerwoord heeft aangegeven de klacht bij de rechter aan te zullen vechten. In dat geval worden klant en klager aan elkaar gekoppeld. Indien er twijfel is over de juistheid van de klacht zal deze niet in behandeling worden genomen. De klager zal hiervan op hoogte worden gesteld.

 

Het NTD formulier

Incompleet ingevulde NTD-formulieren worden niet door ons in behandeling genomen. Ieder NTD-verzoek wordt seperaat door ons team individueel beoordeelt en afgehandeld. Bij alle NTD-verzoeken hanteren wij de daarop van toepassing zijnde privacyreglementen.