Incasso via Intrum Justitia of Graydon

Ten eerste: betaal op tijd en voorkom zo onnodige extra kosten!

Te laat betaalde facturen geven wij direct uit handen aan Intrum justitia of Graydon voor (gerechtelijke) incasso, dit zal meestal aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen. Bij Dutchwebhosting geldt standaard de regel "betalingstermijn 8 dagen" met een uitloop tot maximaal 30 dagen dat de betaling bij ons binnen dient te zijn. Bij afwijkende afspraken zal dit altijd bevestigd worden door middels van een bevestiging van onze administratie afdeling (deb.beheerApestaarti-s-e.nl) of accountbeheer (accountbeheerApestaartdutchwebhosting.nl).

 

Te laat met betalen

U ontvangt na circa 3 weken een aanmaning met de melding dat er nog openstaande facturen zijn, Hierbij geven wij u nog 8 dagen om het openstaande bedrag naar onze rekening over te maken. U ontvangt altijd van ons per email de factuur als digitaal PDF bestand. U dient er dus voor zorg te dragen dat u onze facturen per email kunt ontvangen en niet verdwijnen in uw anti-spam filters. Het beste zal zijn ons facturatie emailadres te "white-listen" (= toevoegen op de lijst met betrouwbare afzenders) zodat u er zeker van bent dat dit niet mis gaat. Het door ons gebruikte facturatie emailadres is: facturatieverzendingApestaarti-s-e.nl. Internet Service Europe BV is het moederbedrijf van Dutchwebhosting die de facturatie verstuurd.

De aansprakelijkheid voor een juist functionerend emailadres ligt dan ook bij u (dit staat tevens in de algemene voorwaarden aangegeven). Latere excuses zoals ik heb uw factuur per email niet ontvangen zijn dan ook niet geldig c.q. ter zake doende. Indien u een wijziging wenst door te geven inzake uw emailadres t.b.v. de facturatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling debiteuren beheer via deb.beheerApestaarti-s-e.nl.

 

Ondanks herinneringen per email en reguliere post nog niet betaald

Circa 3 á 4 weken na verzending van de facturen per email zal er tevens een herinnering per email naar u worden verzonden en zo ook per reguliere post. Indien hierop binnen 8 dagen geen betaling volgt zal uw account worden afgesloten. Dat wil zeggen dat u geen toegang meer heeft tot uw website en email. Ook zal de website offline geplaatst worden (404-melding), totdat de betaling alsnog bij ons binnen is. Op dat moment zal nog een laatste keer worden getracht telefonisch contact te worden gezocht met de debiteur. Is dit niet succesvol dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan Intrum Justitia / Graydon. Hieraan zijn hoge extra kosten verbonden die eveneens aan u in rekening worden gebracht.

Vanaf dat moment bent u officieel wettelijk in gebreke. Het alsnog voldoen van de facturen op het moment dat deze reeds uit handen zijn gegeven aan Intrum Justitia / Graydon zal u niet ontslaan voor de betaling van de kosten die reeds door Intrum Justitia / Graydon zijn gemaakt. Derhalve blijft u ook aansprakelijk tot betaling van deze reeds verschenen en gemaakte (on)kosten. Tevens loopt u het risico dat uw domeinnamen vrij zal komen voor registratie en dus door ons zal worden opgeheven en/of niet meer worden verlengd. Ook is het mogelijk dat door opheffing van de domeinnaam en webhosting pakket/account, de content (website) verloren gaat en u belangrijke gegevens zoals onder andere email voorgoed verloren is, tenzij u de beschikking heeft over een back-up.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid en/of schadeloosstelling in welke vorm dan ook indien u door niet tijdige betaling uw domeinnamen en/of content verliest. U bent hiervoor immers zelf verantwoordelijk. Dergelijke acties zullen onnodige hoge kosten met zich mee kunnen brengen denk hierbij onder andere aan:

  • Het opnieuw moeten laten bouwen en/of ontwikkelen van uw website
  • Het opnieuw terug kopen van uw domein van een mogelijke domeinkaper

 

Hoe voorkomt u dat uw domeinnamen vrij komen c.q. worden opgeheven

Als u tijdig uw facturen betaald, dat wil zeggen binnen de door ons wettelijke aangegeven periode, worden de domeinnaamregistraties automatisch verlengt en zal bovenstaande situatie zich niet voordoen. Daarnaast bent u ervan verzekerd dat uw domeinnamen niet verloren gaan.

Wij aanvaarden dus geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van domeinnamen en/of content door niet tijdige (of non-)betaling van facturen. Ook te late betaling kan leiden tot het verlies van domeinnamen en/of content!

Nog een laatste advies; zorg ervoor dat het facturatie emailadres op uw "white-list" staat (facturatieverzendingApestaarti-s-e.nl) en u voorkomt altijd een hoop problemen en ellende door op tijd te betalen.

Heeft u nog vragen m.b.t. het bovenstaande neem dan contact op met deb.beheerApestaarti-s-e.nl of accountbeheerApestaartdutchwebhosting.nl.